Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕυάγγελoς Βενιζέλος
Υπουργός Πολιτισμόυ

"Το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα ήταν πάντοτε ανοικτό για την Ελλάδα και για την Παγκόσμια διανόηση, στην οποία περιλαμβάνονται πολλές σημαντικές προσωπικότητες της βρετανικής ιστορίας (Λόρδος Μπάυρον, Σέλλεϋ, Τόμας Χάρντι, κ.τ.λ.).

Από το 1982, όταν Υπουργός Πολιτισμού ήταν η αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη, μέχρι σήμερα τίθεται επισήμως στα αρμόδια όργανα της UNESCO, ενώ ύστερα από σχετική απόφαση του Ελληνικού Υπουργικού Συμβουλίου αυτό τέθηκε προς την Βρετανική Κυβέρνηση ήδη από τον Οκτώβριο του 1983. Η ελληνική θέση διατυπώθηκε και πάλι στη νέα Βρετανική Κυβέρνηση στις 30 Ιουνίου 1997.

The Parthenon Υπό τον τίτλο "Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα" η Ελλάδα εννοεί την επιστροφή του γλυπτού διακόσμου και άλλων στοιχείων του Μνημείου του Παρθενώνα (όπως σπόνδυλοι κιόνων, κιονόκρανο κ.τ.λ.), που αφαίρεσε και μετέφερε στο Λονδίνο ο Λόρδος Ελγιν. Η Ελλάδα δεν θέτει κανένα γενικό ζήτημα συνολικής επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών, που βρίσκονται εκτός του τόπου προέλευσής τους.

Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα δεν είναι αυτοτελή έργα. Είναι αναπόσπαστα εκ γενετής στοιχεία του Μνημείου του Παρθενώνα, του μείζονος και συμβολικού μνημείου του δυτικού πολιτισμού. Ορισμένα δε από τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία όχι μόνο για την αισθητική, αλλά και για την στατική επάρκεια του Μνημείου, όπως δείχνουν οι εργασίες αναστήλωσης.

Το αίτημα για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα δεν τίθεται ουσιαστικά από την Ελληνική Κυβέρνηση στο όνομα του Ελληνικού Εθνους ή της Ελληνικής Ιστορίας. Τίθεται στο όνομα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και με τη φωνή του ίδιου του ακρωτηριασμένου μνημείου που αξιώνει την επιστροφή των Μαρμάρων του."


Γιατί στην Αθήνα κι όχι στο Λονδίνο

  1. Γιατί στην Αθήνα βρίσκεται το Μνημείο στο οποίο ανήκουν, δηλαδή ο Παρθενώνας.
  2. Γιατί στην Αθήνα τα Μάρμαρα θα εκτεθούν κοντά στον Παρθενώνα και σε οπτική επαφή αυτόν έτσι ώστε ο επισκέπτης να σχηματίζει πλήρη εικόνα του συνόλου του Μνημείου.
  3. Γιατί αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μνημείου - συμβόλου του ελληνικού κλασικού πολιτισμού την στιγμή της ακμής του. Με την επιστροφή των Μαρμάρων θα αποκατασταθεί η ενότητα της διακόσμησης και η αρχιτεκτονική συνοχή του Μνημείου.
  4. Γιατί αποτελεί χρέος των Βρετανών απέναντι όχι στην ελληνική, αλλά στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά η αποκατάσταση του συμβόλου της, που είναι ο Παρθενώνας, το έμβλημα της Ουνέσκο.

Η αναστήλωση της Ακρόπολης

frieze detail Στην Ακρόπολη βρίσκεται σε εξέλιξη το κορυφαίο ελληνικό αναστηλωτικό πρόγραμμα και ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα στον κόσμο. Το πρόγραμμα αυτό εκτελείται βάσει μελετών, οι οποίες προηγουμένως υφίστανται διεθνή κριτική μέσα από επιστημονικές συναντήσεις και εγκρίνονται όπως προβλέπει ο νόμος και η επιστημονική δεοντολογία. Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί στο Ερέχθειο, συνεχίζεται στον Παρθενώνα και στα Προπύλαια και αρχίζει στο ναό της Αθηνάς Νίκης. Το σημερινό έργο αποκατάστασης του Παρθενώνα αποσκοπεί πρωτίστως: Το αναστηλωτικό αυτό πρόγραμμα που βρίσκεται στην πρωτοπορία των σχετικών επιστημονικών ερευνών, αναδεικνύει με τον πιο τεκμηριωμένο τρόπο τις δραματικές επιπτώσεις του ακρωτηριασμού του Μνημείου από τον Ελγιν και τους συνεργούς του.


Συνιστούμε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη για να πληροφορηθούν λεπτομερειακά τα σχέδια της Ελληνικής Κυβέρνησης όσον αφορά την Ακρόπολη, το νέο μουσείο της Ακρόπολης, τον Παρθενώνα, και τα Μάρμαρα του Παρθενώνα.

Return to Home Page